سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی امیری نژاد – دانشکده مهندسی شیمی ، پژوهشکده سبز، دانشگاه علم و صنعت ایران
سوسن روشن ضمیر – دانشکده مهندسی شیمی ، پژوهشکده سبز، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدحسن ایکانی – پژوهشکده صنایع شیمیایی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

پیل سوختی به عنوان جدیدترین فن آوری تبدیل انرژی شیمیایی به الکتریکی در جهان شناخته شده است . همسویی با اهداف زیست محیطی و نیز تولید انرژی پربازده از جمله عواملی است که باعث شده است تا بسیاری از کشورهای پیشرفته حمایت از توسعه پیل سوختی را در رئوس برنامه های ب ودجه ای خود قرار دهند . رشد سریع جمعیت در چند ساله اخیر در ایران سبب استفاده وسیع از منابع فسیلی گردیده است . همین امر باعث مشکلات آلودگی زیست محیطی بسیاری گشته است . تقاضا برای بهبود کیفیت محیط زیست و تعادل در مصرف سوخت، شاید، دو دلیل اصلی به عنوان نیروی محر که توسعه فن آوری خودروی پیل سوختی در ایران می باشد . برای نیل به اقتصادی پویا و غیر متکی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، تغییر نگرش به استفاده بهتر از منابع نفت و گاز لازم و ضروری است و پیل های سوختی بهترین وسائل استفاده بهینه و کار آ از این منابع می باشند . پتانسیل ایران در زمینه کاربرد پیل های سوختی در بخش های مختلف، ساخت و طراحی آن و نیز سیستم سوخت از نوع گاز طبیعی بالا می باشد . در این مقاله، ضمن بررسی موقعیت کنونی، پتانسیل کاربردی، روند آتی این فن آوری مورد بررسی قرار می گیرد .