مقاله چشم انداز جامعه عشايري ايران در افق ۲۰ ساله آتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: چشم انداز جامعه عشايري ايران در افق ۲۰ ساله آتي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عشاير
مقاله ساماندهي
مقاله چشم انداز
مقاله توسعه پايدار
مقاله زيست بوم
مقاله سامانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صيدايي سيداسكندر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جامعه عشايري ايران، جامعه اي است در حال گذار از يک شيوه معيشتي سنتي به ساير شيوه هاي معيشتي، در ۲۰ ساله اخير در برنامه کوتاه مدت و ميان- مدت کشور، توجه به اين جامعه شده است. اما ضرورت داشتن يک برنامه بلندمدت براي اين جامعه در محافل علمي و اجرايي احساس مي گردد. نظر به اينکه هر نوع برنامه ريزي بايد در راستاي برنامه ريزي توسعه پايدار انجام گيرد، جامعه عشايري با توجه به مجموعه پتانسيل هاي طبيعي، اجتماعي، اقتصادي، زيربنايي در يک افق ۲۰ ساله آتي مي تواند از حيث توسعه جايگاه مهمي داشته باشند. در افق ۲۰ ساله آتي جامعه عشايري چه در قالب اسکان در کانون هاي توسعه و چه در قالب ساماندهي فضاهاي کوچندگي برخوردار از اشتغال و درآمد مناسب خواهدبود و خدمات ضروري زندگي را در اختيار خواهدداشت. در اين مقاله سعي شده است تا به ضرورت توجه به جامعه عشايري ايران در افق ۲۰ ساله آتي تاکيد شود زيرا که سهم موثري در توسعه پايدار کشور خواهندداشت.