مقاله چشم انداز خاورميانه: تداوم نگاه غرب، يا نگاهي جديد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در راهبرد از صفحه ۷ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: چشم انداز خاورميانه: تداوم نگاه غرب، يا نگاهي جديد
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاورميانه
مقاله ايران
مقاله ايالات متحده آمريکا
مقاله تروريسم
مقاله صهيونيسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خاورميانه، منطقه اي با تاريخ پر فراز و نشيب، نمادي از تمدن شرقي، و عرصه اي گرفتار استعمار، جنگ و اشغال، و در عين حال مکان خيزش حرکت هاي نوانديشانه و استقلال طلبانه، منطقه اي است که با در اختيار داشتن ذخاير نفت و گاز و موقعيت خاص ژئوپلتيک و ژئواستراتژيک، همواره از اهميت ويژه اي در صحنه بين الملل برخوردار بوده و هست.
اين نوشتار ضمن ترسيم وضعيت فعلي اين منطقه، به بررسي اهداف، عملکرد و نگاه غرب و تبعات آن در خاورميانه، به ويژه به استراتژي ايالات متحده آمريکا و معيارهاي دوگانه آن در قبال رژيم صهيونيستي مي پردازد. در عين حال نگارنده معتقد است ادامه اشتباهات و رفتار گذشته غرب در اين منطقه، مانع جدي در شکل گيري فضايي صلح آميز همراه با رشد دموکراسي در خاورميانه خواهد بود و بدين ترتيب اتخاذ استراتژي هاي جديد توسط غرب و آمريکا امري ضروري است.