مقاله چشم انداز روابط کشورهاي عرب با عراق جديد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات راهبردي از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: چشم انداز روابط کشورهاي عرب با عراق جديد
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عراق جديد
مقاله امنيت ملي عربي
مقاله نظم عرب گرايانه
مقاله اسلام سياسي عربي
مقاله شوراي همکاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي نبي اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين نوشتار، بررسي چشم انداز و افق روابط کشورهاي عرب با عراق جديد مي باشد. عراق جديد جايگاهي متفاوت با عراق دوران صدام حسين در سياست خارجي کشورهاي عرب پيدا کرده است؛ چرا که اين کشور در تاريخ، هويت و فرهنگ عربي جايگاه منحصر به فردي دارد. امروزه، امنيت هستي شناختي عربي به طور محسوسي با تحولات عراق جديد، دستخوش تغييرات عمده اي شده که اين روند حساسيت رهبران عرب سني و عرب گرا را برانگيخته است. اين نوشته بر آن است تا سياست ها و مواضع کشورهاي عربي در قبال اشغال عراق، شرايط اخير منطقه و روابط کشورهاي عرب با دولت شيعي عراق را مورد کندوکاو قرار دهد. کنکاش گفتمان امنيت ملي و نظم عربي در برابر عراق پس از صدام و تاثيرات اين گفتمان بر چشم انداز و افق سياست خارجي کشورهاي عربي، از زواياي مهم اين نوشتار است.