سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیدکمال چهارسوقی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا سروش – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سرعت تغییر و شدت رقابت در محیط اقتصادی کسب وکار، شرکتها را وادار به کشف روشهای جدیدی برای کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت و مدیریت بهتر سازمانهایشان می کند . همچنانکه رشد تکنولوژی نقش مهمی در کسب موفقیت در اقتصاد جهانی ایفاء میکند، کسب وکارها با افزایش چالشهای تکنولوژی پیچیده ای روبرو می شوند . از اینرو، باید اصول و ابزار مدیریت پروژه بعنوان مرحله ای حیاتی در کارایی عملیاتها و بقا در رقابت درنظرگرفته شود . همزمان با افزایش انجام کار به صورت پروژه ای، تعداد فروشندگان و ارائه کنندگان نرم افزارهای مبتنی بر تکنولوژی جهت کمک به مدیریت پروژه شرکتها نیز درحال توسعه است . نرم افزار مدیریت پروژه EPM)مایکروسافت قابلیت انجام کارگروهی را برای بهینه سازی منابع و مستندسازی پروژه ها با استفاده از ابزارهایی جهت مشاهده و آنالیز فرایندها و عملکرد از طریق ارائه اطلاعات ارتقاء می بخشد و تیمهای پروژه ای را در مدیریت کارا و تکمیل موفق پروژه ها توانمند می سازد . در این مقاله چالشهای همبسته با مدیریت کار پروژه ای و چگونگی تلاش صنعت برای شناسایی چالشهای شرکت عنوان می شود و چگونگی استقرار نرم افزار EPM مایکروسافت جهت تقویت موثر تیمها و مدیران کلیدی درکنار بینش و ضرورت کنترل موردنیاز جهت مدیریت موفق پروژه های پیچیده امروزی مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد . این مقاله نشان خواهد داد که چرا شرکتها در حال حرکت به سوی راه حلهای تکنولوژی مدیریت پروژه در سطح سازمان هستند . این مقاله، دیدی را در رابطه با شرایط فعلی صنعت و کسب وکار ارائه می کند و توضیح می دهد که چراEPMنقش تعیین کننده ای در نمایش چالشهای کلیدی شرکت دارد . بعلاوه، نقش هوشمندی کسب وکار در حوزهEPMمورد بحث و بررسی قرار می گیرد .