سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش کاربردهای مهندسی برق – قدرت در فناوریهای دفاعی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
رضا دشتی – استاد یار دانشگاه علم و صنعت ایران
وحید امیر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
محسن ایرانشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد جاسب

چکیده:
در این مقاله هدف بررسی چشم انداز نیروگاه تولید پراکنده از نظر اقتصادی و امنیتی می باشد. از لحاظ اقتصادی عواملی مانند کمبود منابع مالی برای احداث واحدهای نیرو گاهی ، تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در صنعت برق با هدف کاهش تصدیگری دولت ، رشد بالای مصرفانرژی الکتریکی ، استفاده از انرژی های تجدید پذیر و ایجاد پراکندگی در منابع انرژی اولیه مورد نیاز ، برق رسانی به مناطق دور افتاده و ایجاد بازاررقابتی عمده فروشی و خرده فروشی در گسترش رویکرد به منابع تولید پراکنده تاثیر گذار هستند. از لحاظ امنیتی بررسی تهدیدات مختلف در شبکه برق شامل اتفاقات طبیعی، خطا در قطعات، خطاهای انسانی و خرابکاری های عمدی ضروری می باشد