مقاله چشم پزشکي از کتاب الحاوي رازي و مقايسه آن با دانش نوين پزشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۵۹ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: چشم پزشکي از کتاب الحاوي رازي و مقايسه آن با دانش نوين پزشکي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: كلانترهرمزي عبدالجليل
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در شماره پيش، خلاصه اي از مباحث مربوط به سردرد را از کتاب الحاوي رازي بازگو کرديم. در اين شماره چکيده اي از مهم ترين مطالب جلد دوم همان کتاب ارزشمند را که بطور مستقل درباره موضوع هاي تخصصي چشم پزشکي نگاشته شده آورده ايم تاگام ديگري در جهت آشنايي هرچه بيشتر با افتخار آفرينان سرزمين پرگهر ايران برداشته باشيم.
با توجه به استفاده از ده ها منبع در بازشناسي، تصحيح و ترجمه واژه ها و اصطلاحات خاص طب قديم – که بسياري از موارد بويژه نسخه هاي خطي بدون شماره صفحه و واژه ها دگر گونه و بي نقطه نوشته شده اند – و عدم امکان آوردن هر منبع به شيوه متداول در مقاله نويسي، نام برخي از مهم ترين منابع را در پايان مقاله آورده ايم. در همين رابطه، براي پي بردن به اهميت موضوع و تطبيق مطالب کتاب الحاوي با مباحث نوين پزشکي، مطالبي را درون پرانتز به شکل ايتاليک و برجسته به گونه اي افزوده ايم که از يک سو خواننده محترم، عين اظهار نظرهاي رازي را در متن مقاله ملاحظه نموده، در مواردي که نياز به مقايسه با دانش نوين داشته باشد.