سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی عبدالعظیمی – دانشکده مهندسی کامپیوتر – دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی محمدی – دانشکده مهندسی کامپیوتر – دانشگاه علم و صنعت ایران
بابک ناصرشریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر – دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد اکبری – دانشکده مهندسی کامپیوتر – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در تشخیص گفتار توزیع شده ۱ ، وی ژگیهای سیگنال گفتار استخراج شده و به صورت بسته از طریق کانال ارتباطی به سرور اصلی تشخیص گفتار ارسال می شوند . اما وجود اختلالاتی از قبیل نویز کانال، گم شدن بسته ها و تاخیر باعث کاهش نرخ بازشناسیگفتار توزیع شده می شود . برای این منظور روشهایی جون بازیابی بسته های گم شده برای کاهش خطای تشخیص گفتار توزیع شده بکار گرفته شده اند . اکثر روشهای بازیابی بسته های گم شده موجود، نظیر درونیابی و میان گذاری به ماهیت اطلاعات بسته ها توجهی ندارند . در مقاله حاضر، دو روش برای بازیابی بسته های گم شده با توجه به ماهیت اطلاعات بسته ها پیشنهاد شده است . علاوه براین، با ترکیب روشهای پیشنهادی و روشهای متداول چند رویکرد ترکیبی نیز ارائه شده است که توانایی خود را حتی در نرخ بالای گم شدن بسته ها نیز نشان می دهند . کلیه روشهای ارائه شده در این مقاله در دو حالت گم شدن تصادفی بسته ها و گم شدن بسته ها بر اساس مدل گیلبرت مورد ارزیابی قرار گرفته اند که نتایج بازشناسی بر روی ارقام دادگان TIDIGITS نشانگر کارآیی روشهای ترکیبی پیشنهاد شده است .