سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین محسنی – دانشکده فنی دانشگاه تهران
سیف اله اصغری – شرکت توانیر نیروگاه شهید سلیمی
غلامحسین رضائی – شرکت توانیر نیروگاه شهید سلیمی
سیدجعفر قبادپور – شرکت توانیر

چکیده:

در این مقاله چند روش عیب یابی در ژنراتورهای بزرگ، با توجه به تجربه های بدست آمده در نیرو گاه شهید سلیمی ( نکاء ) مورد بحث قرار می گیرند . در این روشها از وسایل و تجهیزات موجود در نیروگاه نکاء، شرکت تعمیرات نیرو و دانشکده فنی دان شگاه ت هران استفاده گردیده و توصیه های شرکت سازنده کاملاً رعایت شده است، مطلب شرح داده شده شامل بررسی وضعیت عایق ژنرا تورآزمایش فشارقویبررسی وضعیت هسته ژنراتوریافتن محل سوختگی عایق و روش یافتن دلیل کاهش مقاومت اهمی عایق ژنراتور در یک مورد بخصوص می باشد