مقاله چند نکته در باب تواتر، تحدي و اعجاز قرآن (نکته هاي پژوهشي- ۷) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در سفينه از صفحه ۱۶۳ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: چند نکته در باب تواتر، تحدي و اعجاز قرآن (نکته هاي پژوهشي- ۷)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري محدث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صدق نبوت هيج پيغمبري متوقف بر بقاي معجزه که آورده است، نيست؛ چنانچه از جميع انبيا گذشته – از اولوالعزم و غيره – معجزه اي باقي نماند. و دعوي مسلمانان بقاي معجزه نبي خود را، اظهار فضيلت زائدي است براي پيغمبر خود که براي پيغمبران سلف نبوده؛ به جهت توقف نبوتش برآن. و آنچه بر ايشان لازم است اثباتش در مقابل خصم، آوردن آن جناب است معجزه مطابق دعوي خود؛ چه باقي مانده. و به هر طريق که ساير ملل که معجزه براي نبي خود ثابت کند، بهتر و بيشتر و روشن تر از آن را مسلمانان دارند؛ چنانچه در کتب مبسوطه ذکر شده.