سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید پارسا – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده کامپیوتر
امید بوشهریان – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده کامپیوتر
شهریار لطفی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده کامپیوتر

چکیده:

دراین مقاله طرح محیطی برای تحقیق درمورد الگوریتمهای خوشه بندی ژنتیک جهت استخراج ساختار پیمانه ای بهینه برنامه ها از کد ارایه شده است. با ارایه ساختاری کلی برای این دسته از الگوریتمها و طرح رابطه ای استاندارد برای اجزاء تشکیل دهنده، امکان تحقیق با جایگزینی سریع اجزاء درمحیط محقق فراهم شده است . پس از هر جایگزینی می توان الگوریتم را اجرا و نتایج را با نتایج حاصل از اجراهای قبلی مقایسه و مشاهده نمود. با استفاده از این امکان فرایند تکاملی الگوریتم نوین خوشه بندی مبتنی بر عملگر کدگذاری جدید در این مقاله ارایه و ارزایبی شده است. ارزیابی از طریق مقایسه با نتایج قبلی و یا با مدل مرجع امکان پذیر است. در صورت عدم وجود مدل مرجع می توان با مقایسه و ترکیب نتایج خوشه بندیهای حاصل از چندبا راجرا یک الگوریتم خوشه بندی مدل مرجع را در محیط محقق ایجاد نمود.