سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امیرحسین امیرخانی – هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه پیام نور
حمیدرضا ایزدبخش – دانشجوی دکترا مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی ضیایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور

چکیده:

سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی نوعی سرمایه گذاری مهم می باشد که تاثیر زیادی بر آینده رقابتی و اجرایی یک سازمان دارد این بررسی چهارچوب جامعی برای انتخاب یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ارائه می کند دراین چهارچوب با تکیه بر ساختار درختی اهداف بنیادی و اهداف ابزاری، انتخاب برنامه ریزی منابع سازمانی انجام می گیرد و همچنین ویژگی های مهم خرید یک نرم افزار ERP معین می گردد از سوی دیگر به منظور حمایت از اهداف تجاری و استراتژی های یک سازمان، ویژگی های مناسب برای انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی شناسایی شده و یک استاندارد ارزیابی براساس تحلیل سلسله مراتبی در نظر گرفته می شود. چارچوب پیشنهادی قابل استفاده برای خرید سیستم های مورد نیاز دیگر سازمان ها می باشد.