سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

غلامعلی منتظر – استادیار مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس تهران
ساراسادات تهامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه قم

چکیده:

فناوری اطلاعات در جهان با سرعت چشمگیری در حال توسعه بوده و تمامی فعالیتهای روزمره بشر را تحت تاثیر قرار داده است در حوزه شهری شهرها و شهرداریهای الکترونیکی یکی پس از دیگری در حال ظهور و دگرگون کردن ارائه خدمات شهری هستند شهرهای جهان از منظر و دیدگاههای مختلفی به پیاده سازی شهرهای الکترونیکی پرداخته اند که برخی مانند کوالالمپور، سئول، و هنگ کنگ جز شهرهای تندرو و بعضی دیگر مانند لندن و تورنتو جزشهرهای پیشتاز در عرصه دولت الکترونیکی و شهرداری دیجیتالی قرار دارند از سویی دیگر توسعه این شهرها دستاورهای بسیاری را برای شهروندان سازمانهای شهری و دیگر افراد ذینفعان به همراه داشته است و مطالعه ابعاد مختلف آنها می تواند به مدیران تصمیم سازان کشورما در ایجاد نمونه های مشابه کمک کند لذا دراین مقاله تلاش شده است تا با استفاده از تجارب برنامه های راهبردی دیجیتالی برخی شهرهای برتر جهان در حوزه مدیریت شهری و با توجه به ویژگیهای زیست بوم ایران چهارچوب برنامه راهبردی برای تحقق شهرداری های دیجیتالی در تهران ارائه می دهیم.