مقاله چهارچوپ نظري تحليل در حوزه انديشه سياسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم سياسي از صفحه ۵ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: چهارچوپ نظري تحليل در حوزه انديشه سياسي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چهار چوب نظري تحليل
مقاله فعاليت ذهني
مقاله جامعه شناسي شناخت
مقاله كارل مانهايم
مقاله نسبت دستگاه هاي فكري با منظومه اجتماعي فرهنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساوجي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنظيم چهارچوپ نظري تحليل يکي از الزامات هر پروژه تحقيق است. در اين مرحله، با انجام فعاليت ذهني، فرايند تحقيق به تجزيه و تحليل داده ها و بازبيني آن ها با فرضيه پژوهش دست مي يابد. يکي از نمونه هاي چهارچوپ هاي نظري تحليل، چهرچوپ تحليلي مبتني بر «جامعه شناسي معرفت» است. اين مقاله به ويژگي هاي نمونه چهارچوپي، که برديدگاه کارل مانهايم مبتني است مي پردازد. دردگاه جامعه شناسي معرفت در تحقيق درباره انواع انديشه ها و دستگاه هاي فکري، نسبت آنها را درارتباط با منظومه اي از عناصر و اجزا اجتماعي و فرهنگي، يعني در بستر حيات عمومي جامعه و در ارتباط با موقعيت و جايگاه خاص اجتماعي گروه ها، مي سنجد. پژوهنده، در اين چارچوپ نظري تحليل، ويژگي ها وسوگيري ها مضامين انديشه هاي گوناگون را از طريق پيوند آنها با نيروهاي اجتماعي و وضعيت هاي دربرگيرنده شان تعيين مي کند و برداشت منظمي از نسبت ميان هیات اجتماعي و انديشه ها به دست مي دهد.