سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
محسن کمالی –

چکیده:
برای حمل چالش های پیشرفت های سریع در تکنولوژی مشتری، استانداردهای حسابرسی حسابرسان را تشویق به استفاده از ابزارها و تکنیک های حسابرسی به کمک کامپیوتر (CAATS) می کنند. اما تحقیقات جدید نشان می دهند که استفاده از CAAT می کنند. اما تحقیقات جدید نشان می دهند که استفاده از CAAT نسبتاً پایین است. این مقاله از تئوری پذیرش واحد و کاربرد تکنولوژی (UTAUT) برای شناسایی و سپس بررسی فاکتورهایی که احتمالاض روی استفاده ی حسابرس از CAAT ها اثر می گذارند استفاده می کند. داده ها از ۱۸۱ حسابرس از کمپانی های محلی، منطقه ای، ملی و Big4 به دست آمدند. نتایج نشان می دهند که انتظارات حاصلف محدوده ی فشارهای سازمانی و حمایت زیرساختارهای تکنیکی بر احتمال استفاده ی حسابرسان از CAAT ها اثر دارند.