مقاله چيستي معنا و مفهوم امنيت نرم؛ با مروري بر وجه نرم امنيت جمهوري اسلامي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات راهبردي از صفحه ۸۱ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: چيستي معنا و مفهوم امنيت نرم؛ با مروري بر وجه نرم امنيت جمهوري اسلامي ايران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنيت نرم
مقاله امنيت سخت
مقاله قدرت نرم
مقاله قدرت سخت
مقاله شناخت شناسي
مقاله هستي شناسي
مقاله جمهوري اسلامي ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غراياق زندي داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مبحث قدرت نرم توجه بسياري از کشورها، پژوهش گران و دست اندرکاران را به خود جلب نموده است. اين موضوع زمينه را براي گسترش بحث در مورد وجوه نرم در حوزه امنيت نيز فراهم آورد. مقاله حاضر درصدد بررسي معنا و مفهوم امنيت نرم به مثابه مفهومي مستقل و دربردارنده وجوه داخلي و خارجي است. در بررسي لغت شناسي امنيت نرم، سه وجه تفکيک امنيت نرم از سخت، يکي بودن آنها و يا مکمل بودن امنيت نرم براي امنيت سخت؛ در بحث مفهومي و چيستي امنيت نرم از منظر شناخت شناسانه، چهار وجه کاهش استفاده از ابزار نظامي يا کاهش ابزار نظامي براي تحريم يا تنبيه؛ کاربرد وجوه نرم امنيت سخت؛ وجه فريبايي امنيت نرم و پس از آن، در منظر هستي شناسانه امنيت نرم به دو موضوع ابعاد و حوزه ها اشاره مي شود.