مقاله چيستي و چرايي برنامه ريزي راهبردي و بررسي الگوهاي رايج آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در توسعه انساني پليس از صفحه ۱۱ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: چيستي و چرايي برنامه ريزي راهبردي و بررسي الگوهاي رايج آن
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبرد
مقاله برنامه ريزي راهبردي
مقاله ماهيت برنامه ريزي راهبردي
مقاله تفکر راهبردي
مقاله مديريت راهبردي
مقاله الگو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نادري خورشيدي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کثيري نژاد تقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برنامه ريزي راهبردي به سازمان ها اين امکان را مي دهد که با شيوه اي خلاق و نوآورانه عمل کرده بدين گونه که سرنوشت خود را رقم بزنند و آينده را تحت کنترل درآورند. در دنياي کنوني، برنامه ريزي راهبردي به عنوان بنايي مهم براي توسعه و تعالي هر سازمان محسوب مي شود؛ امروزه اصل بر بحران است؛ هيچ نظامي در حال تعادل پايدار و بلند مدت نيست. بنابراين هر چند سازمان ها قادر به پيش بيني و برنامه ريزي دقيق براي آينده نيستند، بايد براي غلبه بر بسياري از تهديدات شناخته شده نسبت به منافع حياتي و برخي تهديدات کاملا ناشناخته، آمادگي لازم را کسب کنند. اين مهم، جز با برنامه ريزي راهبردي، ميسر نخواهد شد. اين مقاله تحقيقي کاربردي و به صورت توصيفي بوده و با توجه به شرايط و مراحل مختلف آن، از روش هاي اسنادي (مطالعه کتابخانه اي) استفاده شده است. از نظر نگارنده، توافق مقدماتي و ايجاد ادبيات مشترک، به عنوان نقطه آغازين فرايند برنامه ريزي راهبردي، نقش کارکنان و مديران سطوح پايين تر در کنار فرماندهان و مديران عالي سازمان، تدوين اسناد راهبردي (رسالت، مأموريت، چشم انداز و…) و هم چنين تجزيه و تحليل محيط داخلي و خارجي سازمان، از مهم ترين مراحلي هستند که در فرايند برنامه ريزي راهبردي بايد مورد توجه قرار گيرند.