مقاله چيستي و کاربست هرمنوتيک ادبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در نقد ادبي از صفحه ۳۹ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: چيستي و کاربست هرمنوتيک ادبي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقد ادبي
مقاله هرمنوتيک ادبي
مقاله مولف محور
مقاله مفسرمحور
مقاله متن محور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آب نيكي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدت زماني است که هرمنوتيک در رديف رقيب پوزيتيويسم در حوزه علوم شناختي و انساني سربرآورده است و توانسته تا حدود زيادي بر آن غالب شود. يکي از حوزه هايي که اين شاخه معرفتي توانسته در آن نفوذ يابد، حوزه ادبيات و تفسير و تاويل متون ادبي است. اين مقاله قصد دارد به بررسي اين امر همت گمارد و اصطلاحي به نام هرمنوتيک ادبي و چگونگي کاربست آن را براي تفسير متون ادبي، به ويژه رمان خلق کند. بنابراين، براي نيل به اين امر ابتدا هرمنوتيک و سپس هرمنوتيک ادبي و نحله هاي مختلف آن تعريف، و در نتيجه گيري به اين مهم اشاره مي شود که انتخاب هر يک از اين نحله ها براي تفسير چه الزاماتي در پي دارد.