مقاله چينه نگاري زيستي، ريز رخساره ها و محيط رسوبي سازند آسماري در شمال تاقديس مختار، شمال غرب ياسوج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۵۵ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: چينه نگاري زيستي، ريز رخساره ها و محيط رسوبي سازند آسماري در شمال تاقديس مختار، شمال غرب ياسوج
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازند آسماري
مقاله زيست چينه نگاري
مقاله ريز رخساره ها
مقاله اليگوسن- ميوسن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ريخته گرزاده مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: صيرفيان علي
جناب آقای / سرکار خانم: صفري امراله
جناب آقای / سرکار خانم: وزيري مقدم حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازند آسماري در شمال تاقديس مختار، ۱۵ کيلومتري شمال غرب ياسوج داراي ضخامت ۲۹۴ متر مي باشد. در اين تحقيق زيست چينه نگاري، ريز رخساره ها و محيط رسوبي سازند آسماري مورد بررسي قرار گرفته است. مطالعه فرامينيفرهاي بنتيک در اين ناحيه منجر به شناسايي ۳۱ جنس و ۲۰ گونه شد. بر اساس پخش و پراکندگي فرامينيفرها سه زون تجمعي مورد شناسايي قرار گرفت. فرامينيفرهاي شناسايي شده سن اليگوسن پسين (شاتين)- ميوسن پيشين (آکي تانين- بورديگالين) براي سازند آسماري در منطقه مورد مطالعه پيشنهاد مي کند. بر اساس مطالعات آزمايشگاهي ۹ ريز رخساره آهکي در سه زير محيط لاگون، سد و درياي باز شناسايي گرديد. نهشته هاي سازند آسماري در منطقه مورد مطالعه در يک پلتفرم کربناته دريايي اپي کانتيننتال از نوع رمپ هموکلينال رسوبگذاري کرده است.