مقاله چينه نگاري زيستي و محيط رسوبي سازند آسماري در چاه شماره ۲۵ ميدان نفتي گچساران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۲۷۷ تا ۲۸۶ منتشر شده است.
نام: چينه نگاري زيستي و محيط رسوبي سازند آسماري در چاه شماره ۲۵ ميدان نفتي گچساران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنس
مقاله گونه
مقاله روزندار بنتونيک
مقاله برش زير سطحي
مقاله ريزرخساره کربناته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مغفوري مقدم ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازند آسماري از نظر چينه نگاري زيستي و محيط رسوبي در چاه شماره ۲۵ ميدان نفتي گچساران مورد مطالعه قرار گرفت. ضخامت سازند آسماري در اين چاه ۶۳۲ متر مي باشد. پس از مطالعه ۲۲۰ برش نازک ميکروسکوپي در مجموع ۴۷ جنس و ۴۸ گونه روزندار بنتونيک شناسايي شدند. بر اساس پخش و پراکندگي گونه هاي شاخصي چون  Eulipidina sp., Nepherolepidina sp., Borelis melo curdica, Miogipsinoides complanatus سن اليگوسن -(Rupelian-Chattian) ميوسن پيشين (Aquitania-Burdigalian) براي سازند آسماري در اين برش زير سطحي پيشنهاد مي شود.
ده ريزرخساره کربناته شامل سه ريزرخساره درياي باز کم عمق، يک ريز رخساره سدي، سه ريزرخساره کولابي محدود شده و سه ريزرخساره کولابي در اين سازند در چاه شماره ۲۵ شناسايي شدند.