مقاله چينه نگاري سنگي، چينه نگاري زيستي و محيط رسوبي سازند دليچاي در ناحيه آيينه ورزان، البرز مرکزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در زمين از صفحه ۹۹ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: چينه نگاري سنگي، چينه نگاري زيستي و محيط رسوبي سازند دليچاي در ناحيه آيينه ورزان، البرز مرکزي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازند دليچاي
مقاله ميکروفاسيس
مقاله بايوزون
مقاله آمونيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وزيري سيدحميد
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي فرد محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جهاني داوود
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي مينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازند دليچاي در برش شمال باختري روستاي آيينه ورزان، با ستبراي ۷۵٫۵ متر به طور عمده شامل سنگ آهك، مارن و مارن سيلتي بوده كه بر اساس تغييرات سنگ شناسي به ۳ بخش غير رسمي تقسيم و توصيف شده است. در برش مورد مطالعه، سازند دليچاي بواسطه يک ناپيوستگي فرسايشي موازي بر روي سازند شمشک قرار داشته و به صورت تدريجي توسط سنگ آهک هاي ستبر لايه سازند لار پوشيده مي شود. از برش مورد مطالعه، در مجموع ۶۰ نمونه فسيل آمونيت شناسايي گرديد که متعلق به خانواده هاي زير مي باشند.
Phylloceratidae, Morphoceratidae, Oppeliidae, Reineckeiidae, Macrocephalitidae, Perisphinctidae
آمونيت هاي شناسايي شده، سن باژوسين پسين – کالووين مياني را براي سازند دليچاي در ناحيه مورد مطالعه نشان مي دهند. مطالعه ميکروفاسيس ها و محيط رسوبي سازند دليچاي در برش مورد مطالعه نشان مي دهد که ميکروفاسيس هاي اين سازند به طور عمده در محيط عميق درياي باز تشکيل شده اند. سازند دليچاي در برش مورد مطالعه، بر اساس آمونيت هاي شاخص مطالعه شده به ۶ بايوزون تقسيم شده است. فوناي آمونيتي ژوراسيک مياني – بالايي اين منطقه، ارتباط نزديکي با فوناي مناطق اروپايي و حاشيه اي مديترانه نشان مي دهند.