مقاله چينه نگاري سکانسي و دماي قديمه سازند گدون در برش الگو (کوه گدايون- شمال شرق شيراز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در رسوب و سنگ رسوبي از صفحه ۵۹ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: چينه نگاري سکانسي و دماي قديمه سازند گدون در برش الگو (کوه گدايون- شمال شرق شيراز)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازند گدون
مقاله سکانس رسوبي
مقاله تغييرات ايزوتوپي پايدار
مقاله شيراز
مقاله کوه گدايون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پروانه نژادشيرازي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري احمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مصدق حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازند گدون يک واحد سنگ چينه اي با ليتولوژي آهکي، شيلي و مارني است، شواهد پتروگرافيکي و آناليزهاي ايزوتوپي دال بر تدريجي بودن مرز فهليان و گدون است.
هيچ گونه تغيير شديد در ميزان ايزوتوپ هاي کربن و اکسيژن در محدوده مرز مشاهده نشد، و ميزان دماي قديمه ته نشست سازند گدون با استفاده از مقادير ايزوتوپ اکسيژن ۱۸ حدود ۵٫۲۷ درجه سانتيگراد بر آورد گرديد. مطالعات چينه نگاري سکانسي منجر به شناسايي سه سکانس رسوبي رده سوم در اين سازند شده است. و مرزهاي زيرين و بالايي همه سکانس ها از نوع دوم است.