سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهرام عبدی – عضو هیأت علمی پژوهشکده سوانح طبیعی
شهرام داورنیا – کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده سوانح طبیعی
وحید حسینی جناب – عضو هیأت علمی پژوهشکده سوانح طبیعی
احمدرضا جلالی – عضو هیأت علمی پژوهشکده سوانح طبیعی

چکیده:

حادثه خیزی کشور چه به لحاظ مخاطرات طبیعی و چه غیر طبیعی (نظیر زلزله، سیل و … )و پیامدها و اثرات تخریبی آن بر ابنیه و مکانهای تاریخی و موزه ها و خسارات جبران ناپذیر آن مسئله‌ای است که پیشگیری از آثار تخریبی آن نیاز‌مند برنامه‌ریزی و طرحی از پیش‌تعیین شده برای مدیریت چنین شرائطی است. یکی از ابزارهای نظارتی و کنترلی در چنین مدیریتی، داشتن چک‌لیستهای ایمنی و نظارتی است تا بتوان یک ارزیابی وضعیت ازاین چنین بناهایی در جهت کاهش خسارات بدست آورد. در این مقاله لزوم تهیه و موارد و ملاحظاتی که در چنین چک لیستهایی بایستی لحاظ شود و نمونه ای از چک لیستها ارائه شده است.