سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اکبر بابایی بروجنی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان
مصطفی مولوی وردنجانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
اصغر شعرباف زاده – انشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده:

در این مقاله با استفاده از مدل حالت بحرانی Bean که در آن چگالی جریان بحرانی در سر تا سر نمونه ثابت و مستقل از میدان موضعی فرض می شود، چگالی جریان و شار مغناطیسی یک ابر رسانای نوع دوم به شکل نوارحلقوی دوگانه بسیار نازک ابتدا در غیاب هر گونه جریان الکتریکی ترابرد ولی در حضور میدان مغناطیسی عمود برسطح ابر رسانا و سپس در حضور جریان اعمالی محاسبه و سپس با سایر کارهای نظری انجام شده به روش های دیگر مقایسه می شود.