سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جلیل کیانی – شرکت توزیع نیروی برق فارس

چکیده:

امروزه در کشورهای پیشرفته صنعتی تلاش بر این است که در صنعت علاوه بر داشتن محصول مطلوب، دقت، سرعت عمل و بویژه ایمنی نیروی انسانی و تجهیزات نیز تامین شود. رعایت اصول ایمنی نه تنها متضمن سلامت جان انسان ها است بلکه سلامت تجهیزات را نیز تضمین می کند. ایمنی در صنعت برق از دیرباز مدنظر بوده و در زمنیه تولید، انتقال و توزیع برق واحدهای ایمنی فعالیت داشته اند و با برگزاری کلاس های آموزشی، نظارتهای ایمنی و تشکیل کمیته های حفاظت فنی توانسته اند تا حدی حوادث را کاهش داده ولی کماکان مشکل به قوت خود باقی است در این مقاله تلاش شده است که علت بروز حوادث انسانی در بهره برداری توزیع در عین حال داشتن کلاس های آموزشی، دستورالعمل های ایمنی و کمیسیون های حفاظت فنی بررسی شده و راهکارهای مناسب ارائه شود. این راهکارها در قالب تجربیات عملی سالهای گذشته مورد بررسی خواهد گرفت بعلاوه سعی شده است از موارد تکراری و سنتی خودداری شده و بیشتر به بحث نوآوری ها و پویایی در زمینه ایمنی بهره برداری توزیع پرداخته شود.