مقاله چگونه بهره وري را در يک سازمان افزايش دهيم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۴۵ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: چگونه بهره وري را در يک سازمان افزايش دهيم
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثربخشي
مقاله بهره وري
مقاله سازمان
مقاله کارآيي
مقاله فرهنگ ملي
مقاله نيروي انساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كارگر غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرج پور بتول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرعت رشد صنايع و توسعه آن در دهه هاي اخير حاکي از آن است که کشورمان درحال گذر از يک اقتصاد نيمه صنعتي به صنعتي است. توجه به توليد و بهره ور بودن آن مي تواند ضمن سرعت بخشيدن به رشد و توسعه صنعتي آن را در مسيري صحيح و اصولي هدايت کند. از اين رو به آشنايي سازمان ها با مفاهيم بهره وري و راه کار هاي افزايش آن تاکيد مي شود. بنابراين، مي توان گفت درجه توسعه يافتگي صنايع به ميزان قابل توجهي به بهره گيري مطلوب و بهينه از منابع و امکانات توليد بستگي دارد. از اين رو بهره وري و افزايش مستمر آن در سازمان ها از جايگاه ويژه اي برخوردار است. به اين ترتيب مشخص مي شود که براي رشد و توسعه صنايع مي بايست به بهره وري و افزايش مستمر آن در سازمان ها توجه و اهميت بيشتري داده شود. بررسي ها نشان مي دهد که توجه به بهره وري در سازمان هاي مختلف به شکل هاي متفاوتي صورت گرفته و مي گيرد. البته باتوجه به شرايط سازمان ها و سياست هاي مديريتي طبيعي است که به راه هاي مختلف و متناسب با وضعيت موجود مي بايست اقدام کرد. به همين خاطر در اين مقاله سعي بر آن شـــده است تا ضمن اشاره به مفاهيم اصلي بهره وري، به رويکردها و راه کارهاي مختلف افزايش بهره وري پرداخته شود؛ و ضمن تشريح اهميت بهره وري به تبيين عوامل موثر در ارتقا، ايجاد شرايط لازم براي بهبود بهره وري نيروي انساني و عوامل موثر در كاهش بهره وري نيروي انساني نيز پرداخته مي شود. توجه به بهره وري بدون درنظر گرفتن فرهنگ ملي کاري بيهوده است چراکه مفهوم بهره وري در ذات خود ريشه در فرهنگ و شخصيت افراد دارد. در اين مقاله ضمن بررسي ابعاد مختلف بهره وري به تبيين بهره وري از ديدگاه ملي نيز خواهيم پرداخت و در ادامه راه کارهايي جهت بهبود بهره وري در سطح سازمان ارايه مي گردد.