سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: سومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن پارسا مقدم – دانشگاه تربیت مدرس
حبیب اله اعلمی – دانشگاه امام حسین

چکیده:

پایان یافتن جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران و آغاز برنامه های پنج ساله اول و دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جممهوری اسلامی و رشد روزافزون جمعیت کشور، نیاز به انرژی الکتریکی را بیش ازپیش و تقاضای مصرف را بصورت چشمگیری فزایش داده است. بدیهی است که توسعه اقتصادی و شکوفایی صنعتی بدون توسعه صنعت برق ممکن نمی باشد. کمبود انرژی الکتریکی و اعمال خاموشی های اجباری بخصوص در سالهای اخیر صدمات جبران ناپذیری را به پیکرده اقتصادی مملکت وارد ساخته و اگر این روند ادامه یابد رکود اقتصادی حتمی خواهد بود."مدیریت مصرف" عبارت است از اعمال روشهای مدیریتی از سوی شرکت های بهره برداری برق یا مصرف کنندگان بزرگ برای شکستن قله مصرف و صاف نمودن منحنی بار که موجب افزایش راندمان انرژی الکتریکی و کاهش هزینه مصرفی می گردد. این روش ها عموما از سوی شرکت های بهره برداری به خاطر رفع کمبود توان در ساعات پیک و بهبود ضریب بار و از سوی مصرف کنندگان عمده، بعه علت مزایای بی شمار اقتصادی فنی و خدماتی بکار می روند.