سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمحمد فقیهی – گروه فارماکولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

چکیده:

با هدف افزایش در تولید پروتئین دامی برای مصرف انسان به ویژه به دلیل کمبود جهانی غذا، کاربرد داروهای ضد باکتریایی در تشخیص، پیشگیری، کنترل و درمان بیماری های دامی و طیورازاهمیت بسزایی برخوردار است . کاربرد داروهای ضدباکتریایی عموما " ممکن است منجر به ذخیره شدن بقایای آنها در فرآورده های دامی وطیور ( گوشت، شیرو تخم طیور ) گردد که مصرف چنین فرآورده های غذایی برای انسان مجاز شناخته نشده است . لیکن اگر کاربرد داروه های ضد باکتریایی بعنوان درمان بیماری های دامی و طیور ضروری باشد، بایستی یک دوره زمان قطع دارو رعایت گشته تا بقایای آنها جزیی یا قابل ردیابی نباشد . برای نشان دادن چگونگی کاربرد داروها ی ضد باکتریایی در دام و طیور کشور، مطالعاتی در مرغدار ی های گوشتی و گاوداری های شیری استان های قم وتهران صورت پذیرفت که جمعا " حدود ۲۴۰ واحد مرغداری گوشتی و ۲۲۰ واحد گاوداری شیری در دو استان مورد بررسی قرار گرفت . براساس مطالعات صورت گرفته، بیشترین درصد کاربرد داروهای ضد باکتریایی در مرغداری های گوشتی در مناطق غرب، جنوب – غرب و جنوب – شرق استان قم و منطقه جنوب – شرق استان تهران بود . همچنین بیشترین درصد کاربرد داروهای ضد باکتریایی در گاوداری های شیری در منطقه مرکزی استان قم و منطقه جنوب – شرق استان تهران بود . دلیل این موضوع را شاید بتوان تراکم زیاد مرغداری ها و گاوداری ها و همچنین وضعیت نامناسب شرایط بهداشتی، آب و هوایی و مدیریتی در بعضی از مرغداری ها و گاوداری های این مناطق دانست .