مقاله چگونگي استفاده از روش PCR-SSCP براي بررسي چند شکلي ژن لپتين گوسفند کرماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي علوم دامي (دانش كشاورزي) از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: چگونگي استفاده از روش PCR-SSCP براي بررسي چند شکلي ژن لپتين گوسفند کرماني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لپتين
مقاله گوسفند کرماني
مقاله چند شکلي
مقاله PCR-SSCP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدآبادي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي فوزي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي زاده كشكوييه علي
جناب آقای / سرکار خانم: فردوسي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: طيارزاده مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاخاني حجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناسايي ژن هاي موثر بر تعادل انرژي، توليد شير و مصرف خوراک از علاقه مندي هاي اخير پژوهشگران اصلاح نژاد است. در ايران علي رغم وجود منابع غني حيواني، تلاش هاي اندکي براي شناسايي ژن هاي کنترل کننده صفات در آنها صورت گرفته است. بنابراين، شناسايي ژن هاي کانديداي موثر بر صفات اقتصادي مي تواند به اصلاح نژاد گوسفند در کشور کمک شاياني نمايد. در اين تحقيق براي بررسي چند شکلي ژن لپتين از ۱۲۰ راس گوسفند نر و ماده کرماني ايستگاه اصلاح نژاد شهر بابک خونگيري شد. پس از استخراج DNA با استفاده از کيت استخراج استاندارد، واکنش زنجيره اي پلي مراز براي تکثير قطعه ۲۷۵ جفت بازي از اگزون سوم اين ژن انجام شد. پس از تعيين چند شکلي فضايي تک رشته اي، محصولات PCR، الگوهاي باندي مربوط به ژن لپتين با استفاده از ژل آکريل آميد و رنگ آميزي نيترات نقره، بدست آمد. براي ژن لپتين در نمونه مورد مطالعه، ۱۰ الگوي A/A، C/C، A/B، A/C، A/B/C، A/B/E، A/B/F، A/C/F، A/B/D/E و A/B/C/F  بدست آمد که نشان دهنده چندشکلي بالاي در ژن لپتين گوسفندان نژاد کرماني مي باشد.