مقاله چگونگي استفاده از فعل در نثر گلستان (يک ويژگي خاص) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۸۶ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: چگونگي استفاده از فعل در نثر گلستان (يک ويژگي خاص)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلستان
مقاله هنجارزدايي
مقاله سبک فردي
مقاله نحو
مقاله حذف فعل
مقاله تقديم فعل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شنبه اي رقيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با وجود بررسي مختصات مشترک فکري، زباني و ادبي هر دوره، هنوز راه درازي مانده است تا به رمز و رازهاي شاعرانگي آثار ممتاز ادبي پي ببريم. براي دريافت چنين رازهايي، ناگزير از بررسي تفاوتهاي فردي اين آثار هستيم، تفاوتهايي که در نتيجه خروج از هنجارهاي زبان با آثار قبلي بوجود آمده و سبک فردي را رقم زده است. اين ويژگيهاي سبک فردي در گلستان در حوزه هاي گوناگوني از جمله موسيقايي، زباني و نحوي نهفته است. در اين مقاله بخصوص حوزه نحوي گلستان، آن هم چگونگي استفاده از فعل مورد بررسي قرار گرفته است.