مقاله چگونگي انتشار نتايج تحقيقات مرتبط با سلامت در روزنامه هاي كثير الانتشار كشور ۱۳۸۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در حكيم از صفحه ۴۰ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: چگونگي انتشار نتايج تحقيقات مرتبط با سلامت در روزنامه هاي كثير الانتشار كشور ۱۳۸۴
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاله مرتبط با سلامت
مقاله روزنامه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملك افضلي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: افتخار حسن
جناب آقای / سرکار خانم: برادران افتخاري منير
جناب آقای / سرکار خانم: پيکري نيلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي نيا شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحت كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: دژمان معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: فروزان آمنه ستاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه جرايد كثيرالانتشار به جهت توزيع وسيع در سطح ملي، قيمت مناسب، دسترسي سريع و به روز بودن از اهميت ويژه اي در افزايش آگاهي و ادراك جوامع برخوردار مي باشند. هدف از اين مطالعه، ارزيابي كمي و كيفي مقالات مرتبط با سلامت در ۳ روزنامه كثيرالانتشار كشور مي باشد.
روش كار: در اين مطالعه مقطعي، سه روزنامه همشهري، كيهان و ايران به تعداد ۶۰ نسخه از هر روزنامه از لحاظ تعداد مقالات مرتبط با سلامت از طريق تكميل پرسشنامه بررسي گرديدند.
يافته ها: در اين مطالعه ۶۹۶ مقاله مرتبط با سلامت مورد بررسي قرار گرفتند كه يك چهارم آن ها مقالات تحقيقاتي بوده اند. متوسط تعداد اين مقالات در هر نسخه ۳٫۸ بود. منبع مقالات در بيشتر موارد خبرنگاران و آژانس هاي خبري داخلي بوده اند. محل درج مقالات در اكثر موارد بخش علم و تكنولوژي بوده و مقالات در بيش از %۷۰ موارد از نوع خبري بودند و در بيش از %۵۰ موارد با ارايه اطلاعات بهداشتي موجبات حفظ و تقويت سلامت مردم را فراهم كرده اند. %۷۰ مقالات تحقيقاتي در كشورهاي توسعه يافته اجرا شده و جمعيت عمومي بيشترين مخاطبين اين تحقيقات را تشكيل مي دادند.
نتيجه گيري: رسانه ها نقش موثري در انتقال اطلاعات مرتبط با سلامت ايفا مي كنند. بديهي است توانمند سازي محققين در انتشار نتايج متناسب با گروه هدف از اهميت بسزايي در ارتقاء سلامت جامعه برخوردار خواهد بود.