مقاله چگونگي اهتمام و عنايت ايلخانان به شعایر اسلامي (بررسي مورد حج) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش نامه تاريخ از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: چگونگي اهتمام و عنايت ايلخانان به شعایر اسلامي (بررسي مورد حج)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايلخانان
مقاله حج گزاري
مقاله وفدالعراقي
مقاله اميرالحاج
مقاله حجاز
مقاله مماليك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شپهري راد اميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حج به عنوان يک فريضه مهم اسلامي و نيز از عوامل توجيه کننده قدرت و مشروعيت بخش همواره مورد توجه مسلمانان و سلاطين اسلامي بوده است. بر اين اساس طي دوران اسلامي ايران، اهتمام در تدارک و اعزام کاروانهاي حج، تعيين اميرالحاج و تامين امنيت مسير حرکت کاروانهاي حج از وظايف حکام مسلمان تلقي مي گرديد.
تهاجم مغولان به قلمرو اسلامي، از بين رفتن حکومت خوارزمشاهي و خلافت عباسي و در نهايت برپايي دولت ايلخاني در ايران موجب پديد آمدن وضعيت جديدي در ارتباط با انجام مراسم حج از سوي مسلمانان قلمرو ايلخاني گرديد. اين نوشتار با طرح اين پرسش كه، آيا يورش مغولان و استقرار دولت ايلخاني در ايران بر چگونگي انجام مراسم حج تاثير منفي بر جاي گذاشت؟ در پي آن است تا روند حج گزاري ايرانيان را بين سال هاي ۶۵۷ تا ۷۳۶ ﻫ بررسي، موانع موجود بر سر راه حج، مساله بي تفاوتي ايلخانان بودايي و سعي ايلخانان مسلمان در اقامه فريضه حج را در چارچوب رقابت با مماليك مصر مورد واكاوي قراردهد.
بررسي صورت گرفته نشان مي دهد كه بر خلاف انتظار، اعتقادات شمني و نفوذ بودایيان در عصر ايلخانان بودايي، موجب بي توجهي آنان به شعاير اسلامي نگرديد. تفاوت معناداري بين ايلخانان بودايي و ايلخانان مسلمان در اهتمام به حج و اعزام كاروان هاي زيارتي وجود ندارد.