مقاله چگونگي بهره گيري از توده زمين در معماري بومي جهان؛ به مثابه يکي از تکنيک هاي سرمايش ايستا در بنا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در باغ نظر از صفحه ۱۳ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: چگونگي بهره گيري از توده زمين در معماري بومي جهان؛ به مثابه يکي از تکنيک هاي سرمايش ايستا در بنا
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقليم و معماري
مقاله معماري بومي
مقاله سرمايش ايستا
مقاله استفاده از توده حرارت زمين
مقاله خانه هاي زيرزميني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برزگر زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مفيدي شميراني سيدمجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقوله آسايش گرمايي و بطور خاص سرمايش از جمله مقولاتي است که به جهت نقشي که در مطلوب سازي محيط و بوم دارد، حايز اهميت فراوان است. در واقع آسايش گرمايي عامل اصلي شکل دهنده معماري هر منطقه است. در يک سکونتگاه انساني (به عنوان يک پديده انسان ساخت) توجه به اقليم با مکانيزم هاي سرمايش، گرمايش موجب افزايش احساس، آرامش، و ارتقاي سطح زندگي و نهايتا پايداري مي گردد.
علي رغم اهميت اين موضوع، در دوران اخير موضوع توجه به اقليم ناديده گرفته شده است. در واقع بايد گفت در سال هاي اخير، ساختن براي ساختن و نه ساختن براي زيستن مجالي را براي توجه به مقولاتي مهم و عميق همچون آسايش حرارتي، بدنه معماري، در معماري و شهرسازي باقي نگذاشته است.
در مقاله حاضر به بررسي معماري بومي مناطق مختلف پرداخته و با درنظر گرفتن پهنه بندي اقليمي در دو اقليم گرم و خشک و مرطوب، شاخصه نحوه ارتباط بنا با زمين را با هم مقايسه نموده تا راهکارهاي مناسب سرمايش در بدنه معماري و يا همان اصطلاح سرمايش ايستا (passive cooling) بدست آيد. در اينجا تکنيک موردنظر (سرمايش از طريق توده حرارتي زمين) و فوايد و راه هاي استفاده از اين تکنيک با توجه به نمونه هاي معماري بومي بازنگري مي شود.