مقاله چگونگي تبلور جهان معنوي و بازيابي هويت در شخصيت هاي داستاني لوکلزيو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش زبان هاي خارجي از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: چگونگي تبلور جهان معنوي و بازيابي هويت در شخصيت هاي داستاني لوکلزيو
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکاشفه
مقاله سفر
مقاله جهان معنوي
مقاله هويت
مقاله طبيعت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آثار داستاني لوکلزيو، انديشه بازگشت به جهان معنوي، درک زيبايي هاي طبيعت و تامل در رازهاي جهان آفرينش را نويد مي دهند. بيشتر قهرمانان او در پي بازيابي هويت و اصالت انساني خويش اند. بيزاري از فضاهاي پر هياهو، سرخوردگي از دستاوردهاي جهان مدرن، و نيز عشق به آزادي، شخصيت هاي داستاني اين نويسنده را به هجرت از زادگاهشان وا مي دارد، نيز فرصتي براي تامل و خلوت با خود، تا رسيدن به آرامشي روحاني را فراهم مي آورند. لوکلزيو با خلق فضاهايي اغراق آميز و گاه فراواقعي، به دنبال گريز از آزارهاي جهان مادي و کاوش در هويت آدمي است. سفرهاي گوناگون او به اقصي نقاط جهان، به ويژه نزد سرخپوستان آمريکا نيز او را با فضاهاي معنوي و قدرت هاي فرازميني آشنا مي سازد. نگاه اسطوره پرداز لوکلزيو به همراه مکاشفه ها و توصيف هاي شورانگيزش، جهاني خواستني در داستان هايش مي آفريند. اين مقاله مي کوشد تا جهان معنوي و مکاشفه هاي دروني شخصيت هاي داستاني اين نويسنده، و نيز چگونگي بازيابي هويت در آنها را بررسي کند.