مقاله چگونگي تحول و تكامل خاك ها در اراضي دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش در علوم كشاورزي (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE) از صفحه ۲۵۴ تا ۲۶۶ منتشر شده است.
نام: چگونگي تحول و تكامل خاك ها در اراضي دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميکرومورفولوژي
مقاله گچ ثانويه
مقاله پاليگورسکايت
مقاله تغيير اقليم
مقاله تناوب رسوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هنرجو ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: جلاليان احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اراضي دانشگاه آزاد خوراسکان به وسعت ۵۰ هکتار نمونه اي از اراضي منطقه است كه داراي نمك، گچ و آهك فراوان بوده و انجام مطالعات پايه و علمي بر روي آنها قابل استفاده براي كل منطقه مي باشد. تعداد ۱۵ پروفيل خاک در اين محدوده حفر گرديد. در مطالعات مورفولوژيكي خاک ها تناوب در بافت، مقدار سنگريزه، رنگ، ساختمان، ميزان گچ و آهك در لايه هاي مختلف خاك نشانه هاي انقطاع سنگي در خاك و حاکي از تناوب در بروز وقايعي چون سيل، فرسايش، شرايط حمل و نقل و رسوب گذاري در منطقه مي باشد كه خود ناشي از تغيير اقليم در زمان هاي مختلف است. کوه هاي مشرف به دانشگاه داراي سنگ آهك، ماسه سنگ، كنگلومرا و شيل و کاني هاي ايليت، كائولينيت، كلريت و كوارتز بوده و اين سنگ ها منشا خاك هاي منطقه هستند همه كاني هاي ذكر شده در بالا در افق هاي مختلف خاك ها نيز مشاهده شدند. به علاوه كاني پاليگورسكايت نيز در خاك ها وجود دارد كه در مواد مادري خاك ها اين كاني وجود نداشته است. اقليم خشك فعلي و همراهي آهك و گچ شرايط را براي تشکيل و پايداري پاليگورسكايت فراهم نموده است. در مطالعات ميكرومورفولوژي سنگريزه هاي آهكي خيلي درشت و كمبود اجزاء دانه ريز و ناچيز بودن جزء رس خاك، پر شدگي داخل خلل و فرج خاك از گچ به صورت متراكم و غيرممتد يا غيرمتراكم و غيرممتد مشاهده مي شود. وجود لايه هاي متناوبي از آهك به شكل «هيپوكوتينگز» و «كوازي كوتينگز » بر روي سنگريزه ها شواهدي از تناوب آب و هوا و وجود آب و هوايي به مراتب پر باران تر از حال در بعضي از دوره ها است.