مقاله چگونگي تركيب ماده و صورت از نگاه صدرالمتالهين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در معرفت فلسفي از صفحه ۱۱ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: چگونگي تركيب ماده و صورت از نگاه صدرالمتالهين
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماده
مقاله صورت
مقاله تركيب انضمامي
مقاله تركيب اتحادي
مقاله صدرالمتالهين
مقاله شيخ اشراق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: عبوديت عبدالرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارسطو، مبدع نظريه تركيب انضمامي اجسام از ماده و صورت، و همفكران وي ادعا مي كنند: اجسام فراورده تركيب دو جوهر جدا از هم مي باشند. ايشان براي اثبات مدعاي خويش، دو برهان «قوه و فعل» و «وصل و فصل» را به دست مي دهند. اشراقيان، به رهبري شيخ اشراق، با اعتراف به وجود خاصيت بالقوگي در اجسام، منكر وجود جوهري جدا به نام «ماده» در ازاي اين خاصيت هستند و به تعبيري، تركيب انضمامي ماده و صورت را نمي پذيرند. صدرالمتالهين نيز علاوه بر نفي تركيب انضمامي، براساس حركت اشتدادي در جوهر، ديدگاه منحصر به فردي را عرضه مي كند كه نظريه «تركيب اتحادي ماده و صورت» ناميده مي شود. وي گذشته از اثبات مدعاي خود، به اشكالات وارد بر اين نظريه نيز پاسخ مي دهد.