مقاله چگونگي تعامل دافوس دانشگاه علوم انتظامي با مراکز علمي پژوهشي و ارايه راهکارهاي بهينه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۴۱۳ تا ۴۳۹ منتشر شده است.
نام: چگونگي تعامل دافوس دانشگاه علوم انتظامي با مراکز علمي پژوهشي و ارايه راهکارهاي بهينه
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعامل دانشگاه با مراکز علمي-پژوهشي
مقاله سازمان يادگيرنده
مقاله سبک هاي همکاري
مقاله مديريت مشارکتي
مقاله ارتباطات بين سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوريان بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق بررسي وضعيت موجود، ترسيم وضعيت مطلوب تعامل علمي دافوس دانشگاه علوم انتظامي با مراکز علمي پِژوهشي و هم چنين شناسايي فرآيند چگونگي تعامل مورد نياز به منظور ارايه راهکارهاي بهينه ارتقا و بهبود فعاليت هاي تعاملي علمي پژوهشي دافوس دانشگاه علوم انتظامي است. اين تحقيق از لحاظ ماهيت کاربردي است و به روش توصيفي – پيمايشي انجام شده است. در اين تحقيق سعي شده است ضمن ارايه سبک هاي مختلف همکاري، ارتباطات و تعامل علمي به خصوص روابط بين سازماني و ارزيابي وضعيت موجود دافوس، از طريق توزيع پرسشنامه محقق ساخته و استفاده از نظرات تخصصي کارشناسان و مديران آموزشي و پژوهشي رده هاي مختلف دافوس، دانشگاه و ناجا روش هاي مختلف تعاملي علمي دانشگاه ها، موسسات و مراکز علمي پژوهشي ارزيابي و راهکارهاي بهينه اي براي ارتقا و بهبود (نيل به وضع مطلوب) تعامل علمي دافوس دانشگاه علوم انتظامي، با مراکز علمي پژوهشي در قلمروهاي موصوف ارايه گردد. راهکار محوري اين تحقيق اين است که بايد با ايجاد فضاي مساعد؛ فرهنگ سازي مناسب جهت ارتقا سطح تعامل به خصوص در زمينه هاي علمي آموزشي و پژوهشي و استفاده از تئوري هاي مختلف مديريتي و ساير سازوکار تعاملي به سمت رشد و تعالي سازماني و فردي حرکت نماييم و دافوس دانشگاه علوم انتظامي را به وضعيت مطلوب خود که يک سازمان يادگيرنده مي باشد رهنمون سازيم.