مقاله چگونگي شفاف سازي طرح ها و خدمات پليس براي جامعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۷ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: چگونگي شفاف سازي طرح ها و خدمات پليس براي جامعه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرح هاي انتظامي
مقاله خدمات انتظامي
مقاله پليس جامعه محور
مقاله اطلاع رساني
مقاله شفاف سازي
مقاله رضايت مندي مردم
مقاله اقتدار پليس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي خوزاني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شفاف سازي طرح ها و خدمات پليس با هدف کارآيي و اثربخشي فعاليت پليس در اجراي ماموريت ها و هم چنين ارتقاي وجهه عمومي پليس در منظر مردم به منظور افزايش مشروعيت حضور پليس در عرصه جامعه مورد توجه اين سازمان مي باشد. پليس با شفافيت طرح ها و خدمات خود، کمک و حمايت مردم را در اجراي نظم و امنيت کسب نموده و تعامل خود را با جامعه افزايش مي دهد. سووالي که در اين جا مطرح مي شود اين است که شفافيت طرح ها و خدمات انتظامي چگونه تحقق مي يابد؟ با توجه به حيطه عملکرد پليس که کليت جامعه را در بر مي گيرد، شفاف سازي طرح ها و خدمات انتظامي شامل مستند و مکتوب نمودن خدمات و طرح هاي پليسي و اطلاع رساني آن به کليت جامعه است. به عبارت ديگر مستند کردن خدمات و طرح هاي انتظامي و اطلاع رساني آن شيوه اي است که جهت شفاف نمودن طرح ها و خدمات انتظامي در اين مقاله معرفي مي شود.