مقاله چگونگي شناسايي موارد دستوري شدگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جستارهاي زباني از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: چگونگي شناسايي موارد دستوري شدگي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دستوري شدگي
مقاله لايه بندي
مقاله واگرايي
مقاله مقوله زدايي
مقاله معنازدايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نغزگوي كهن مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طي فرايند دستوري شدگي عناصر واژگاني تبديل به امکانات دستوري مي شوند يا اجزاي دستوري ويژ گي هاي دستوري جديدي را کسب مي کنند. زبان شناسان با مطالعه گستره وسيعي از زبان ها سعي كرده اند تا ساز و کار ها و اصول حاکم بر دستوري شدگي را دريابند. دستوري شدگي طي گذر زمان اتفاق مي افتد، بنابر اين وجود متون مکتوب از گذشته يک زبان مي تواند کمک زيادي به ما در شناسايي موارد دستوري شدگي نمايد. با اين حال مي دانيم بسياري از زبان ها (از جمله تعداد زيادي از زبان هاي ايراني) داراي متون مکتوب قديم نيستند و از گذشته آن ها تقريبا هيچ اثري بر جاي نمانده است. بسياري از زبان ها حتي خط ندارند و مکتوب نشده اند و زبان شناسان تنها تعدادي از آن ها را به لحاظ همزماني توصيف نموده اند. عليرغم اين کاستي ها، آشنايي کافي و وافي با اصول و ساز و کارهاي دستوري شدگي مي تواند به ما در شناسايي موارد دستوري شدگي حتي در زبان هايي که کمتر توصيف شده اند، کمک اساسي کند. زبان شناسان زيادي در مورد اصول و ساز و کارهاي دستوري شدگي صحبت نموده اند. بعضي اوقات مي توان شباهت ها و تفاوت هاي زيادي را در آراء آن ها مشاهده کرد. ما در اين مقاله در توصيف اصول دستوري شدگي از مقاله کلاسيک هاپر (۱۹۹۱) استفاده کرده ايم؛ مهم ترين ساز و کارهاي دستوري شدگي نيز بر اساس ويشر (۲۰۰۶) است. براي روشن تر شدن هر يک از اين اصول و ساز و کار ها، به تفکيک مثال هايي از فارسي ارايه شده است. در پايان اين مقاله به اين نتيجه خواهيم رسيد که استفاده از اصول دستوري شدگي بيش از ساز و کار ها مي تواند به ما در شناسايي موارد دستوري شدگي کمک نمايد.