سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه سیفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

چکیده:

رقابت در بازار تکنولوژی محور امروز جهان مستلزم ادغام دانش های نوین با صنعت است . صنعتی که بی بهره از دانش روز باشد محکوم به زوال و دانش بدون کاربرد در صنعت بی ارزش قلمداد می گردد و این یعنی پیوند دانشگاه با صنعت اما این پیوند و ارتباط می تواند به طرق مختلفی صورت پذیرفته و نتایج گوناگونی را به دنبال داشته باشد لذا سیاستگذاری های درست در نحوه برقراری این دو جزء از سیستم نوآوری یک کشور می تواند نقش مؤثری در قابلیت رقابتش در عرصه جهانی و به تبع آن رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی مردم داشته باشد .
بررسی اجمالی روند تکاملی پیوند صنعت – دانشگاه در کشور ژاپن که توانست طی کمتر از نیم قرن خود را از یک کشور در حال توسعه فقیر به صدر عرصه های رقابت جهانی برساند دارای اهمیت خاصی می باشد . بخش اول این مقاله به ضرورت توجه به رابطه صنعت – دانشگاه می پردازد . بخش دوم انواع ارتباطات بین صنعت و دانشگاه را مورد بررسی قرار می دهد و در بخش سوم روند تکاملی پیوند صنعت – دانشگاه در کشور ژاپن به طور مشخص مورد توجه قرار گرفته و در بخش چهارم رهنمودها و راهکارهای برگرفته از تجارب آموزنده کشور ژاپن با در نظر گرفتن ویژگی های حوزه عرضه و تقاضای علوم و فناوری در ایران پیشنهاد می گردد .