سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمد سیدحسینی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا میرمحمد صادقی – دانشجوی دکترا و عضو هیات علمی دانشگاه امام حسن (ع)
سیدمحمدرضا امام – عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

روش شناسی ارزش فرآیندی است که با نام های آنالیز ارزش، مهندسی ارزش، مدیریت ارزش و در برخی از موارد به نام کنترل ارزش، بهبود ارزش از آن یاد شده است . در استاندارد سازی روش شناسی ارزش اصطلاحات عمومی را تعریف کرده و برنامه شغلی را برای هنگامی که افراد رفتارهای گوناگون را بصورت موفقیت آمیز تجربه می کنند ارائه می نمائیم. استانداردسازی از جمله کارهای ویژه متخصصین و مدیران ارزش به شمار می رود و می توان آن را در زمانی که بحث هزینه و بهبود مطرح است بکار برد . علاوه بر آن عوامل دیگر از قبیلبهره وری، کیفیت، زمان و انرژی را نیز به شمار آورد . رو ش شناسی ارزش شامل کلیه فعالیت های انسان می شود که در خلال طرح ریز یهای اولیه انجام گرفته تا کنترل مدیریت پروژه را با گسترش روش های عملیاتی همراه با هزینه و پارامترهای اجرایی دربرگیرد. از جمله موارد کلیدی در بکارگیری مطالعه ارزش مهارت و تجارب افرادی است که این روش را مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دهند. اعضاء تیم باید دارای گذشته ای روشن و باتجربه باشند که به کلیه دانش های مطرح شده آشنا بوده و قدرت درک قوی از مسائل و اهداف پروژه را دارا باشند. این مقاله طرح شغل و در نتیجه استا ندارد سازی روش شناسی ارزش را طی سه مرحله شامل مطالعات اولیه، مطالعات ارزش و مطالعات نهایی مورد بررسی قرار داده است.
مطالعات اولیه در شش حوزه جمع آوری وضعیت اولیه مشتری، جمع آوری کامل اطلاعات پروژه، تعیین عوامل ارزیابی، محدوده مطالعه، ساخت مدل و تعیین ترکیب گروه است . مطالعات ارزش در شش فاز اطلاعات، آنالیز فعالیت، خلاقیت، ارزیابی، بهبود و ارائه مطرح می شود. هدف از مرحله مطالعات نهایی اطمینان از بررسی پیشنهاداتی است که مورد تایید مطالعات ارزش قرار گرفته
است . در پایان مقاله شرح وظائف یک واحد هدایت کننده ارزش ارا ئه خواهد شد.