ملاحظه می نمایید که می توان از این راه به دریائی از کتابهای گوناگون در مورد یک موضوع معین دست یافت. کتابهای رزرو ممکن است بعضی کتابها – اغلب کتابهایی که در ترم معینی از سال تحصیلی برای درسی به خصوصی مورد استفاده قرار میگیرد و تعداد نسخه های آن محدود میباشد – توسط استادی در رزرو قرار گیرد. در این صورت این گونه کتابها را میتوان فقط در کتابخانه – و اغلب برای ساعاتی محدود – مثلاً دو ساعت به دو ساعت) مطالعه کرد.

فقط میتوان با مراجعه به متصدی میز اطلاعات و گرفتن نوبت برای آخرین ساعت قبل از بسته شدن کتابخانه آنرا به امانت گرفته و صبح روز بعد در اول وقت عودت داد. منابع دیگر اتاق مجلات نیز می تواند مورد استفاده ی پژوهشگر قرار گیرد. برای استفاده از این مجله ها باید از متصدی مربوط کمک گرفته و شرایط آنرا نیز سوآل کرد.

به علاوه ممکن است هر کتابخانه امکانات مخصوص به خود را داشته باشد که خوب است از کتابدارها در مورد آن پرسش کرده و سپس آگاهانه اقدام به استفاده از منابع کرد.

مثلاً ممكن است میزهای مخصوص و یا سالن مطالعه  ویژه  اساتید، پژوهشگران و دانشجویان فوق لیسانس و دکتری داشته باشند. امکان دارد کاتالوگ ها و نشریات ماهانهای موجود باشد که اغلب مجانی است. امکان دارد کتابخانهای دارای فیلم، میکروفیلم: ماشین تماشای میکروفیلم و ضبط صوت و نوار باشد. ممکن است دارای صفحات موسیقی یا درسی یا اسلاید باشد که بتوان آنها را به امانت گرفت. امکان دارد به مؤسسات یا سازمانهای وابستگی داشته باشد که بتوان از جلسات سخنرانیها یا آموزشهای آنان نیز استفاده کرد. و به همین ترتیب میبایستی در مورد کلیه  این موارد از کتابدارها سئوال شود. به طورکلی کتابدارها همیشه و با کمال میلی آماده ی کمک به مراجعین میباشند.

هرگاه هرگونه اشکال یا ابها می در هر مورد مربوط به کتابخانه داشته باشید با آنان مشورت کنید. بعضی کتابخانه ها ممکن است امکانات استفاده از کامپیوتر و اینترنت را برای دانشجویان خصوصاً دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری داشته باشند. از طرف دیگر چون کتابخانه محلی است که مورد استفاده  معنوی است و کتابهای آن باید به اشخاص گوناگون و حتی به نسل های بعد از شما نیز خدمت کند میبایستی که حداکثر سعی را در نگهداری و حفظ آنها به عمل آورد.

این طریقی است که شایسته محققین دانشمند و افراد فهمیده و اهل کتاب و مطالعه میباشد و به میزان تربیت، درک، فهم و رشد اجتماعی افراد بستگی کامل دارد. در کتابخانه باید نهایت سعی را در حفظ سکوت و عدم ایجاد سروصدا و مزاحمت به عمل آورد. حتی به هنگام راه رفتن باید سعی شود صدای پا و پاشنه  کفش شنیده نشود، با کتابدارها با صدای آرام و نجوا گونه گفتگو شود. در چنین وضعیت هائی است که انسان ازمطالعه لذت برده و معنی آزادی و احترام به دیگران، احترام به جمعیت و احترام به کتاب وعلم و دانش را درک میکند و می چشد.