سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمود یعقوبی نژاد – کارشناس ارشد ترویج و معادن سابق دفتر مطالعات ترویج، جهت ارائه به یازده

چکیده: