سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان اسماعیل نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد حفاری نفت، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید ب
عباس سام – عضو هیئت علمی بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید با

چکیده:

اهمیت صیانت از آب های زیر زمینی بر کسی پوشیده نیست . با توجه به فراوانی فعالیت های نفتی درجنوب ایران و سمیت زیاد مواد نفتی، ضرورت مطالعه و بررسی منابع آب زیر زمینی این منطقه واضح است. مخازن ذحیره سازی مواد نفتی، بهخصوص بنزین، به دلیل داشتن ترکیبات فوق العاده BTEX، یکی از مهمترین الوده کننده های منابع آب زیر زمینی است.در تحقیق حاضر کانون های الودگی آب های سطحی و زیر زمینی معرفی شده و تفاوت آن ها بیان گردیده است. سپس محیط زیر زمینی در سه بخش اشباع، غیر اشباع و حاشیه مویین شرح دادهشده است. همچنین نحوه پراکندگی مواد الی خصوصا بنزیندر ۴ قالب، فاز بخار، فاز باقیمانده(در بخش اشباع و غیر اشباع) فاز ازاد و فاز محلول توضیح داده شده و روشهایی درجهت پیشگیری کنترل و پاکسازی سایت های آزاد آورده شده است.