سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

لیلا نوروزی – مجموعه کارخانجات صنعتی تامکار
افشین محسنی آراسته – دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

در این مقاله ویژگیها وخصوصیات الکتریکی ومغناطیسی آب دریا، چکونگی انتشار امواج الکترومغناطیس مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا چگونگی تاثیر شوری و دما را رویخصوصیات الکتریکی و مغناطیسی آب در یا مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج نشان می دهدکه روابط ارائه شده را می توان با دقت بسیار خوبی بکار برد. سپس با استفاده از روش عددی مونت کارلو سعی در حل معادلات حاکم بر انتشار امواج الکترومغناطیس در آب دریا نموده ایم. در این تحقیق با استفاده از تعدادی فرضیات، به حل و بررسی مسئله پرداخته ایم. از جلمه اینکه درتمامی حالات مقدار ثابت دی الکتریک وشوری آب دریا یکی گرتفه شده است. جواب بدست آمده با جوابهای تئوری سازگاری دارد و نشان می دهد که با استفاده از وسایل حساس و دقیق می توان در فواصل چند صد مترینیز میزان میدانهای الکترومغناطیسی به خصوص میدان مغناطیسی را اندازه گیری کرد. نتایح بدست آمده نیز برای مطنقه ای از خلیج فارس جه از لحاظ تاثیرات شوری و دما بر روی خواص الکتریکی و مغناطیسی آب دریا و چه از لحاظ چگونگی انتشار امواج الکترومغناطیسی در آب دریا بررسی گردیده است. با توجه به این بررسی، می توان گفت که اولا روابط موجود برای خواص الکتریکی و مغناطیسی برای انجام محاسبات و دیگر کاربردها قابل اطمینان بوده وکارایی خوبی دارد و ثانیا منطقه تنگه هرمز نسبت به قسمتهای غربی خلیج فارس که شوری کمتری دارد برای کاربرد امواج و میدانهای الکترومغناطیسی ناحیه بهتری می باشد.