سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امید گیلانپور – استادیار و مدیر گروه پژوهشی بازار یابی و تجارت خارجی موسسه پژوهش های بر

چکیده:

تمامی کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت بر مبنای موافقت نامه کشاورزی موظف به پذیرش تعهداتی در سه حوزه حمایت داخلی ، دسترسی به بازار و یارانه صادراتی هستند . یکی از مهمترین عوامل موثر بر دو تعهد حمایت داخلی و دسترسی به بازار در سال پایه و دوره کاهشی متعاقب آن تورم می باشد که در پاراگراف ۴ ماده ۸۱ موافقت نامه کشاورزی تنها در حد یک اشاره به آن پرداخته شده است . تاکنون تنها سه کشورعضو سازمان جهانی تجارت یعنی مجارستان ، نروژ و آرژانتین بروز مشکلاتی ناشی از تورم را در سر راه اجرای تعهدات کاهشی خود اعلام کرده اند ، لیکن بسیاری از کشورهای متقاض ی عضویت از جمله ایران با مشکلات تورمی مواجه هستند . در این مقاله پس از بررسی تئوریک نحوه تاثیر پذیری تعهدات از این پدیده ، با توجه به تورم ساختاری که اقتصاد ایران با آن مواجه است به بررسی تاثیر این پارامتربر معیار کلی حمایت AMS و معادل تعرفه ای پرداخته و نحو ه برخورد مناسب با تورم موجود در مذاکرات الحاق و تعهدات کاهشی احتمالی آتیبخش کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است