سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا مشکوه الدینی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور تهران، ایران
ایمان رحمتی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله موضوع زمین کردن برقگیر و تأثیر این امر بر روی عملکرد حفاظتی آن مورد بررسی قرار گرفته است . در این جهت برقگیر، ترانسفورماتور و مدار ذیربط بکمک نرم افزار EMTP مورد شبیه سازی رایانه ای قرار گرفته و نشان داده شده که خصوصیات اتصال زمین برقگیر نقش مهمی در عملکرد آن دارد . همچنین مشخص گردیده که ضروری است زمین برقگیر از زمین نقطه خنثای ترانسفورماتور کاملا " مجزا باشد . به عبارت دیگر از دو سیستم زمین جداگانه برای برقگیر و نقطه خنثای ترانسفورماتور استفاده شود تا در حالتهای گذرای ناشی از تخلیه جریان صاعقه به زمین مشکلی برای عایق ترانسفورماتور بوجود نیاید . ضروری است که اتصال زمین برقگیر دارای حداقل مقاومت اهمی ممکن بوده و به علاوه اتصالات طوری انجام شود که از ایجاد خاصیت سلفی
جلوگیری گردد . اما یکی بودن زمین برقگیروزمین بدنه ترانسفورماتورهای توزیع امری بدون اشکال است .