سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود قنبری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد
حسینعلی وفائی – دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد

چکیده:

ضریب توان چگونگی انتقال انرژی بین منبع و بار را بیان می کند، وجود هارمونیک در شکل موج ولتاژ و جریان خط باعث کاهش ضریب توان میگردد که این بدان معناست که نمی توانیم از تمام تحویلی از منبع استفاده نماییم.
مبدل های تصحیح کننده ضریب توان با به کارگیری از عناصر کلید زنی و استراتژی کنترل، هارمونیک ها را به میزان قابل توجهی کاهش داده وشکل موج ها را ازجهات پالسی به حالت سینوسی هم فازنزدیک مینماید. بدین وسیله ضریب توان حدالامکان به واحد نزدیک میشود.