سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن رحیمی نژاد – دانشجوی مقطع دکترای بهداشت
فرشید قربانی شهنا – دانشجوی مقطع دکترای بهداشت
دکترعدل – هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

در ترمینالها ویا اطراف مخازن دپو Hazardous Area ترکیبات قابل اشتغال نواحی بوده که امکان تشکیل اتمسفر یا مخلوط هوا – سوخت قابل انفجار یا احتراق به دلیل نشت مایعات قابل اشتغال به حالت گاز ، بخار ومیست از والواها ، ش یر آلات ، ونت ها ، اتصا لات ،ترک ها ، و…. وجود دار د. با تشکیل اتمسفر قابل انفجار و بدلیل کاربرد گسترده انرژی الکتریکی در این نواحی امکان بروز انفجار و آتش سوزی های مهیب و با التیع پیامدهای اقتصادی – اجتماعی ناشی از آن وجود دار د. Hazardous Area بر حسب احتمال تشکیل اتمسفر قابل انفجار به Zone1 , Zone و Zone2 و یا به Division1 و Division2 طبقه بندی می شود. هدف از نگارش این مقاله تشریح فرایند ناحیه بندی Hazardous Area در ترمینالها و اطراف مخازن دپو ترکیبات قابل اشتغال ، نحوه تعیین ابعاد این نواحی و تجهیزات الکتریکی ایمن قابل استفاده در هر نواحی می باشد. روش ها: فرایند ناحیه بندی Hazardous Area با جمع آوری اطلات مربوط به خواص فیزیکو شیمیایی مایعات قابل اشتغال، میرهای انتقال، انواع اتصالات، تاسیسات، پمپ درمخازن و…. آغاز می گردد. سپس می توان ناحیه بندی را به روش های مختلفی نظیر Practial method, Source of hazard General method و Hazardous Area Classification based on IEC انجام داد.هر یک از این روش ها دارای معایب و مزایای است. در General method اندازه هر یک Zone ها بزرگتر از مقدارواقعی بوده و بنابراین هزینه های کنترلی افزایش می یابد. در این روش Zone نواحی داخل تانگر ها و به همین ترتیب Zone1 و Zone2 منطبق با بخش ها یا نواحی دیگر می باشد. در روش Source Of hazard هر یک از نقاط نشتی، چگونگی نشت مایعات و گازهای قابل اشتغال تعیین شده و با استفاده از جداول و نمودارهای خاص می توان وسعت هر ناحیه را مشخص نمود.