سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: سومین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیداحمد پیشنمازی – پالایشگاه اصفهان

چکیده:

اساس حفاظت دستگاه های بسته شده بطور کلی شامل نگهداری ایمن آنها از خطر خوردگی در طول بسته ماندن و MOTHBALLING می باشد.
نوع خوردگی در دستگاه های خارج از سرویس بسبب تغییر شرایط با دستگاه های مشابه در حالت فعالیت تفاوت دارد. بعنوان مثال بسیاری ازمواد رسوبی که در طول کارکرد دستگاه ها تشکیل می وشند ممکن است در زمان بسته بودن بصورت مواد خورنده عمل نمایند. لذا، این مسائل می بایستی مورد بررسی دقیق قرار گرفته تا دستور العمل مناسب جهت بستن دستگاه ها معلوم و روش مناسب حفاظتی بکار گرفته شود. دستور العمل های حفاظتی در بعضی موارد پیچیده و گران و درموارد دیگر ساده و ارزان است. طول زمان بسته بودن دستگاه ها که یکی از عوامل تعیین کننده نوع حفاظتی می باشد در بیشتر اوقات قابل پیش بینی نبوده و لذا روی بسیار ی ازجنبه های برنامه ریزی اثر نامطلوب دارد.
تغییرات فیزیکی که دستگاه هاضمن بسته شدن متحمل میشوند نیز می بایستی بدقت مورد نظر قرار گیرند. برای مثال چنانچه عمل سردشدنخیلی سریع صورت گیرد ممکن است بعضی از دستگاه ها که از مواد با مقاومت کم ساخته شده اند تحت تنش (STRESS) قرار می گیرند. لذا، می بایستی حرارت کمکی بآنها درطول تعمیرات داده شود. در بعضی موارد که محیط بسته شده دستگاه ها خورنده باشد قبل از باز کردن آنها رسوبات مضر می بایستی شسته و یاخنثی شوند و در حالات دیگر دستگاه ها می بایستی بلافاصله پس از باز کردن تمیز گردند.